Varje hopp spawnar en mob!

Publicerades den 22 apr 2021
Minecraft, men varje gång jag hoppar spawnar det en ny mob! Eller en pil, eller en TNT... lite allt möjligt!
Spigot: getbukkit.org/download/spigot
Plugin: www.spigotmc.org/resources/randommobspawn.90782/
Bli medlem i kanalen för att få åtkomst till speciella emojis och medlemsikoner:
senewss.info/my/CIqPk-5xTsZGnLBSdh2rNA.htmljoin
MERCH: splayshop.se/collections/ufosxm
Mitt schema: goo.gl/5SJKkR
Kom in på Discord: discord.gg/powerfamiljen
Instagram: @dualdgamingofficial dualdgamingofficial
Twitter: @DualDGaming dualdgaming
#MinecraftBut #MinecraftMod #Ufosxm

Kommentarer