BLOCKEN FALLER FRÅN HIMLEN!

Publicerades den 15 apr 2021
Blocken faller, det minns vi alla väl? Men här faller blocken i survival Minecraft och vi samlar ihop blocken och bygger ett hus.
Kim: senewss.info
Spigot: getbukkit.org/download/spigot
Plugin: www.spigotmc.org/resources/tapls-blocks-fall-from-the-sky-challenge-recreation.90779/
Bli medlem i kanalen för att få åtkomst till speciella emojis och medlemsikoner:
senewss.info/my/CIqPk-5xTsZGnLBSdh2rNA.htmljoin
MERCH: splayshop.se/collections/ufosxm
Mitt schema: goo.gl/5SJKkR
Kom in på Discord: discord.gg/powerfamiljen
Instagram: @dualdgamingofficial dualdgamingofficial
Twitter: @DualDGaming dualdgaming

Kommentarer